Fogalomtár: Kontrollfunkciók: gátlás-késleltetés

gk

 
Az idegrendszer az érzékszervek által összegyűjtött és az észlelőrendszer által alakzatba rendezett, azonosított információt a szervező funkciók segítségével készíti elő a további, magasabb szintű műveletek kivitelezéséhez. A gátlás-késleltetés képessége az információfeldolgozási folyamatban azt biztosítja, hogy még a beérkező ingerre (pl: kérdés, feladat) adott válasz (pl: felelet, megoldás) előtt legyen elegendő idő arra, hogy megtörténhessen a megértés, és a megoldási séma a memóriából történő előhívást követően le tudjon futni. Ha egy gyerek gátló-késleltető funkciói éretlenek, feladathelyzetben azt tapasztaljuk, hogy gyakran hamarabb válaszol, mint gondolkodik, bár tudjuk, hogy tudja a jó választ, mégis az első dolgot mondja ki, ami eszébe jut.
 
A gátlás-késleltetés képessége a kognitív információfeldolgozás mellett részt vesz az érzelmi- és viselkedésszabályozás folyamatában is. A belső szükségletekre, érzésekre (spontán mozgásigény, ingeréhség, frusztráció, kudarc), és külső elterelő ingerekre (auditív és vizuális zaj) adott spontán, automatikus viselkedéses reakciók (spontán mozgások, babrálás, billegés, düh, agresszió, elterelődés) automatikus vagy akaratlagos gátlásának, késleltetésének képessége az iskolában alapvető elvárás.
 
Az ennek az elvárásnak megfelelni nem képes gyerekek az iskolai, tanórai keretek, szabályok, normák sorozatos megsértésének rizikójával kerülnek iskolába. Nem tudnak megülni a fenekükön, babrálnak, nem bírják kivárni a kérdést, belevágnak a tanító szavába, vagy éppen a frusztrációra, kudarcra, piszkálódásra adott reakciójuk túlzó, normasértő, esetleg a figyelmük terelődik el túl könnyen a feladatról. Az érett, megfelelő gátlás-késleltetéssel rendelkező gyerekekhez képest az ilyen gyerekek gyakran kapnak hiperaktív, szófogadatlan, impulzív, neveletlen, agresszív, figyelemzavaros, vagy ábrándozó címkéket az iskolában.
 
A gátlás-késleltetés képességét: a kontrollfunkciókat, avagy az idegrendszer fékrendszerét a neuropszichológiai szakirodalom az agykéreg prefrontális régióinak működéséhez, érettségéhez kapcsolja. Hat éves korban a gyerekek nagy részénél ezek a területek még nem megfelelő érettségűek, a legtöbb iskolakezdő gyerek részéről rengeteg energiát igényel, hogy az iskolában minden tekintetben az elvárásoknak megfelelően – kontrolláltan működjön. A terület érettsége komplex képességdiagnosztikával pontosan feltárható, szükség esetén megfelelő fejlesztéssel, tréninggel érlelhető, korrigálható.
 
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
További szócikkek:
Fogalomtár: Hallás (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Vizuális észlelés (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Feladattartás
Fogalomtár: Figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Fókuszált egycsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség – (szervező funkciók)
Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Logikai műveletek (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Munkamemória (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Beszédértés