Fogalomtár: Munkamemória

wm

 
A memóriafunkciók dolgok ideiglenes, vagy hosszú távú tárolását végzik. Amíg a hosszú távú memória sémák (készségek, procedúrák és adatok) tárolását végzi, a munkamemória a mentális műveletek, a megértés és a problémamegoldás folyamataiban játszik fontos szerepet. A munkamemória (más néven aktív rövidtávú emlékezet) feladata a dolgok ideiglenes, pillanatnyi tudatban tartása: ez az a mentális tér, vagy doboz, amelyben a műveletek, a megértés és a problémamegoldás zajlik.
 
A munkamemória emellett a hosszú távú emlékezet előszobájának is tekinthető: csak az tud emlékezetünkben hosszabb távra rögzülni (konszolidálódni), ami már legalább egyszer a tudatba került: ami soha nem került a munkamemóriába, azt akaratlagosan nem fogjuk tudni később előhívni a hosszú távú memóriánkból sem.
 

A munkamemória “ragasztóanyaga” a figyelem. Addig maradnak a “dolgok” a munkamemóriában, amíg figyelmünknek legalább egy részét rájuk tudjuk irányítani.
 

A munkamemória alrendszerei a verbális és noverbális adatok ideiglenes tárolására szolgáló tárak, valamint az ezekben lévő adatok és műveletek kiválasztásáért, összehangolásáért, munkafolyamatba rendezéséért, a figyelmi fókusz egy részének ezekre történő irányításáért, valamint a pillanatnyilag nem szükgéges adatok tudatba kerülésének megakadályozásáért (válaszgátlás) felelő központi végrehajtó.
 

A munkamemória kapacitása meghatározza a problémamegoldáshoz szükséges, egyidejűleg a tudatban tartható elemek, sémák mennyiségét, ezáltal keretet szab a megoldható probléma összetettségének. Minél tágasabb az a mentális tér, ahol a megértés, a műveletek és a problémamegoldás történik, annál összetettebb lehet a megértendő információ / szöveg, a művelet, és a probléma.
 

Az iskolai működés során a munkamemória szűkösségét jelezhetik a következők:

– összetett szóbeli vagy olvasott instrukciók megértésének nehézsége
– összetett feladatok megoldásának nehézsége
– ismétlődő feladatok végzésekor a feladati séma elvesztése (mást kezd csinálni, mint ami a feladat)
– összetett, hosszabb mondatok szóbeli és írásbeli megfogalmazásának nehézsége
– instrukciók időben késleltetett elemének “elfelejtése”: pl: “először xy, aztán z, ha azzal kész vagy, akkor w” instrukcióra a gyerek az xy vagy a z elvégzése után jelez, hogy készen van.
 

A munkamemória kapacitása kora gyerekkortól serdülőkorig folyamatosan növekszik, a kapacitás erős együttjárást mutat a mindenkori mentális teljesítménnyel. A munkamemória kapacitását meg lehet próbálni tágítani fejlesztő feladatokkal, de kétséges, hogy a javulás tartós, jelentős, és más helyzetekre is kiterjeszthető lesz tőle. A munkamemória az iskolai működés sikerességének fontos, de nem kizárólagos alkotóeleme. Felmérése komplex képességdiagnosztikai folyamat részeként történik.
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
 
További szócikkek:
Fogalomtár: Hallás (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Vizuális észlelés (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Gátlás-késleltetés (szervező funkciók)
Fogalomtár: Feladattartás
Fogalomtár: Figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Fókuszált egycsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség – (szervező funkciók)
Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Logikai műveletek (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Beszédértés