Fogalomtár: Beszédértés

beszédértés1

 
“Mit nem értesz ezen, kisfiam? Háromszor elmondtam, miért nem figyelsz?”
 
A hallott szövegek megértése az iskolában kulcsfontosságú képesség. Csakúgy, mint az olvasott szövegek megértése, a hallás utáni értés sem önálló képesség, hanem több, egymástól viszonylag független képességterület eredője. A Magyarországon elterjedt (elavult, és alacsony hatásfokú) frontális pedagógiában az iskolai aktivitások legnagyobb része hallott, vagy olvasott szavakhoz, mondatokhoz kapcsolódik. A pedagógus szóban instruál, kér, magyaráz, kérdez, és nevel. Még a készségtárgyakat is szóbeli instrukciók, magyarázatok és kérések segítségével oktatják.
 
A pontos, könnyed beszédértéshez az információfeldolgozási folyamat több területének ép, illetve az életkori színvonalat elérő működésére van szükség:

ép hallás
ép beszédészlelés
ép grammatikai működés
ép munkamemória
– legalább az életkori szintnek megfelelő szókincs és verbális képességek
az életkori szintnek megfelelő tájékozottság, ismeretek
 
A beszédértés képessége magától értetődőnek tűnik, nehézsége otthoni helyzetben legtöbbször nem tűnik fel, sőt legtöbbször az iskolában sem azonosítható. Sokszor a szülők és a pedagógusok egyaránt tévesen figyelmi nehézségnek címkézik (ld. idézet), és azt sugallják, hogy a gyerek igyekezetétől függ: “figyelj jobban órán, hogy megértsd”. Valójában a beszédértés, csakúgy, mint a gyerek összes többi képessége, nem a gyerek igyekezetének függvénye.
 
A bizonytalan / nehezített beszédértés leggyakoribb jelei a következők:
– az instrukciót a gyerek félreérti, nem, vagy pontatlanul érti meg, újra el kell neki mondani
– a gyerek elveszti a fonalat, elbambul, “nem figyel”
– gyors fáradás, energiadeficit
– a gyerek az instrukciót követően gyakran pillant a padtársa, vagy más gyerek kezére, munkájára
– a gyerek testnevelés órán a többi gyereket figyeli, mozgásukat utánozza

 
A bizonytalan / nehezített beszédértés az esetek nagyobbik részében az olvasott szövegek megértésének nehézségével is együtt jár. Fejleszteni akkor lehet, ha pontosan, elemeire bontva megértjük, hogy az információfeldolgozás pontosan mely területeinek elakadása áll a nehézség hátterében. A nehézség meglétének, súlyosságának és oki hátterének azonosítása komplex képességdiagnosztika segítségével lehetséges.
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
kép: http://northphoenixfamily.com
 
 
 
 
További szócikkek:
Fogalomtár: Hallás (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Vizuális észlelés (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Gátlás-késleltetés (szervező funkciók)
Fogalomtár: Feladattartás
Fogalomtár: Figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Fókuszált egycsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség – (szervező funkciók)
Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Logikai műveletek (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Munkamemória (gondolkodás – tárolás)