Fogalomtár: Flexibilitás

flexible

 
 
Idegrendszerünk legfontosabb funkciója a környezetünkhöz való alkalmazkodás biztosítása. Születésünktől fogva tanulunk, alkalmazkodunk a környezetünkhöz anélkül, hogy erről tudnánk, vagy ezért akaratlagosan tennénk. A világ működéséről, elvárásairól szerzett tapasztalatainkat hosszú távú memóriánk őrzi sémák, sablonok formájában.
 
A gyerekek, csakúgy mint a felnőttek, különböznek egymástól abban, hogy memóriájukba rögzült sémáiktól mennyire képesek eltérni, ha a környezet elvárásai ezt megkívánják. A sémák hajlíthatósága, és az új sémák keresésére irányuló működés (flexibilitás) mértéke gyereknél-felnőttnél egyaránt egyénenként változó, tartós tulajdonság.
 
Vannak személyek, akik, viszonylag függetlenül attól, hogy a helyzet társas, vagy kognitív készségeket igényel, nagyon erősen ragaszkodnak tanult, rögzült sémáikhoz, nehezen veszik észre, hogy a könnyebb alkalmazkodáshoz, jobb teljesítményhez a meglévőhöz képest eltérő stratégiára lenne szükség. Ők, ha új helyzetbe kerülnek, inkább meglévő sémáikat, szokásaikat igyekeznek mozgósítani. Nehezen változtatnak, nehezen lépnek ki a korábban már bevált sablonjaikból, a sikeresebb működés érdekében igyekszenek inkább környezetüket saját sémáikhoz alakítani. A jobb alkalmazkodás, jobb teljesítmény érdekében hajlamosabbak inkább erőből, igyekezetből dolgozni.
 
A flexibilis személyek sémái kevésbé erőteljesen irányítják működésüket. Az alkalmazkodási képesség forrása sokkal inkább az adott helyzetben való sikeres működéshez szükséges stratégia megtalálása. Sémáikat használják ugyan, de a kiindulási pont elsősorban az új sémák, stratégiák keresése, mintsem a meglévők erőltetése. A flexibilis működésű gyerekek és felnőttek közös jellemzője függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e a feladathelyzethez illeszkedő sémával vagy sem, az “ösztönös” stratégiakeresés. Még a sémával, rutinnal könnyedén megoldható helyzetekben is alternatív utakat keresnek, próbálkoznak. Ez, bár rövid távon nem mindig kifizetődő, hosszabb távon könnyebb alkalmazkodást tesz számukra lehetővé.
 
A flexibilitás képessége mai tudásunk szerint nagyrészt örökölt személyiségvonásaink terméke, értelmi, tanulási képességeiktől, oktatási környezetüktől és nevelési szándékainktól viszonylag független. Nyilván vannak mind a családi, mind az iskolai környezetben olyan tényezők, minták, amelyek akadályozzák, vagy éppen megerősítik, támogatják a flexibilis működést, de alapvető változást szélsőséges eseteket (pl: erőszak, betörés) nem számítva jellemzően nem tudnak elérni. Az általános önbizalomhiány és adott helyzethez kapcsolódó tanult tehetetlenség (saját leleményességébe vetett hit hiánya) jellemzően akadályai a flexibilis működésnek.
 
A flexibilitás a kreativitás képességének egyik fontos, nélkülözhetetlen, de nem kizárólagos komponense. Minden kiemelkedően kreatív személy egyben flexibilis is, de nem minden flexibilis személy kreatív. A rugalmas, könnyen alkalmazkodó működés az élet különböző területein képes tulajdonosát a könnyebb alkalmazkodáshoz, céljai könnyebb eléréséhez hozzásegíteni.
 
Bár a munkaerőpiacon nagyrészt a flexibilis működésű személyek képesek könnyebben, változatosabb helyzetekben sikeresen működni (a jég hátán is megélnek), vannak szakmák, amelyek kifejezetten taszítják a flexibilis személyeket, és inkább rigidebb, sémákhoz, szabályokhoz jobban alkalmazkodó személyiséget, precíz, szabálykövető, kontrollált működést kívánnak.
 
Az iskolai beválás tekintetében a mérleg erősen billeg: bár a flexibilis gyerekek jellemzően könnyebben kompenzálják elakadásaikat (ösztönösen ráéreznek, hogy ha x út nem járható, hogyan találják meg z és y utakat), emiatt jobb jegyeket szereznek, lehetséges képességbeli elakadásaik pont emiatt később kerülnek felszínre. Amíg felső tagozatban és gimnáziumban a flexibilitás inkább előny, alsó tagozatban, az alapkészségek kialakításakor a flexibilitás pont a nehézség megfelelő időben történő azonosítását, korrekcióját akadályozhatja.
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
Fotó: https://johnkwhitehead.ca
 
Kapcsolódó:

Fogalomtár: Hosszú távú memória

Fogalomtár: Tanult tehetetlenség