Tévhitek a tehetségről IV. – Versenyben mutatja meg magát a tehetség

  Pályakezdő iskolapszichológus koromban egy tanári értekezleten parázs vitának voltam fültanúja: “Mit kezdjünk a kiemelkedő képességű, de nem versengő gyerekekkel? Értékes-e az érdeklődő, kiemelkedő […]

Teljes cikk elolvasása

Korai intenzív nyelvtanulás – előny vagy rizikó?

  Szeretjük a gyerekünket, minden jót meg akarunk adni neki. Mi csak felnőttként tanulhattunk nyelveket, talán ezért nem tanultunk meg jól angolul / németül […]

Teljes cikk elolvasása

Mit tegyünk, ha kiemelkedően tehetséges a gyermekünk?

  A csalad.hu portálon Szűcs Anikó riportja részeként megjelent interjú eredeti, szerkesztetlen szövege.   Mit nevezünk tehetségnek?   A majdani kiválóság ígéretét. A tehetség […]

Teljes cikk elolvasása

Egyenlő, méltányos vagy igazságos?

  A jelenlegi magyar, államilag finanszírozott oktatás jelenleg legjobban szem előtt lévő területe a tanterv. A NAT valóban közel sem tökéletes, helytállóak az azt […]

Teljes cikk elolvasása

NAT a kid anymore!

Mi a NAT?   A NAT osztályfokhoz kapcsolt kimeneti célokat határoz meg. A kimeneti célok jellemzően kétfelé sorolhatóak: tartalmi célok (tárgyi tudás) és kompetenciák […]

Teljes cikk elolvasása

Unatkozik a gyerek az iskolában!

  Gyakran panaszkodnak a gyerekek arra, hogy az iskola, vagy éppen xy tantárgy unalmas. Szülőként hajlamosak vagyunk rögtön az iskolarendszert, az unalmasan tanító tanárt, […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Olvasás

    Az alsó tagozat egyik legfontosabb feladata, hogy minden gyerek számára lehetővé tegye a technikailag könnyedén kivitelezett, értő olvasást. A cikk célja, hogy […]

Teljes cikk elolvasása

Képességfejlesztés, iskolaválasztás

  Az interjú szerkesztett változata megjelent a “NOE levelek” 2019 június-júliusi számában, Lódi Viktória készítette.   Mely képességek fejlesztése a meghatározó alsó tagozatban?   […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Téri-vizuális képességek

  Vannak, akik legendásan könnyedén tájékozódnak akár ismeretlen környezetben is, mások képesek eltévedni, összezavarodni az általuk jól ismert környéken is, főleg, ha valami apróság […]

Teljes cikk elolvasása

Tehetség: elfogultság vagy valódi többletképesség?

Az interjú szerkesztett, rövidített változata megjelent a BabaPatika 2019 júliusi számában, Molnár Ági készítette.   Egyáltalán mit nevezünk tehetségnek? És ez mennyire objektív fogalom? […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Verbális képességek

  Verbalitásunk magasabb szintű mentális képességeink szavakhoz, fogalmakhoz, szövegekhez kapcsolódó területe. Az iskolai tananyag megértésében az egyik legfontosabb, megkerülhetetlen képességterület. Meghatározza hallott, olvasott szövegek, […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Motiváció

Hogyan motiváljuk a gyereket a tanulásra? Már mindent próbáltunk: elmagyaráztuk neki értelmesen, hogy miért fontos (felvételi, ne utcaseprő legyen belőle), próbáltuk dicsérni, jutalmazni, ígértünk […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Flexibilitás

    Idegrendszerünk legfontosabb funkciója a környezetünkhöz való alkalmazkodás biztosítása. Születésünktől fogva tanulunk, alkalmazkodunk a környezetünkhöz anélkül, hogy erről tudnánk, vagy ezért akaratlagosan tennénk. […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalompár: teljesítményigény – teljesítménykényszer

    A teljesítményigény egy feladathelyzetben megjelenő késztetés arra, hogy a feladatot befejezzük, és képességeinkhez mérten a lehető legjobb teljesítményt produkáljuk. Ez a késztetésünk […]

Teljes cikk elolvasása

Hány évesen menjen a gyerek iskolába?

    A kérdésre sajnos nincs “tuti”, “mindig beválós” válasz: csakúgy, mint a gyerek számára legmegfelelőbb iskola megválasztása esetében, a döntés minden gyereknél egyéni […]

Teljes cikk elolvasása

Hogyan válasszunk iskolát?

Az interjú szerkesztett, rövidített változata megjelent a Nők Lapja 2019/4. számában.     A legfontosabb szempont, hogy ne a legjobb, hanem a gyerek képességeinek […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Hosszú távú memória

  A kognitív idegtudomány az emlékezet működését többféle modell alapján magyarázza. A modellekben közös, hogy megkülönböztetik a tartalmak (adatok, változók, sémák) ideiglenes, pillanatnyi, tudatban […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalompár: Megfelelési igény – megfelelési kényszer

  Az emberek nagy része törekszik arra, hogy a környezetében pozitív benyomást keltsen. A gyerekek sem képeznek ez alól kivételt: legnagyobb részük igyekszik megfelelni […]

Teljes cikk elolvasása

Tévhitek a tehetségről III. – Tehetség = ötös, ötös = okos

  Mindannyiunknak van legalább egy gyerekkori ismerőse, aki általánosban, sőt, még akár gimnáziumban is végig kitűnő volt, mégsem vitte igazán sokra. Már az egyetemen […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Szerialitás

  Dolgok egymáshoz képesti időbeli, mennyiségi és térbeli viszonyának megértése, azaz a mentális sorbarendezés képessége az információfeldolgozás több szintjén is megjelenik, bármely szinten és […]

Teljes cikk elolvasása

Tévhitek a tehetségről II. – A tehetség deviáns

  “A gyereknek túl magas az IQ-ja / kreatív / nagyon érdeklődő, ezért nem köti le az iskola, ezért nincs barátja, ezért nem figyel, […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Beszédészlelés

      A hallás útján beérkező információ az észlelés pillanatáig nem rendelkezik alakzattal, jelentéssel: idegi jelek nyers, feldolgozatlan sorozata, amelyből az észlelőrendszer alkot […]

Teljes cikk elolvasása

Tévhitek a tehetségről I. – “Mindenki tehetséges valamiben…

    …csak meg kell találni, hogy miben”.     Talán az egyik legelterjedtebb, még szakképzett személyek körében is széles körűen hangoztatott hiedelem. Gyors […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Tehetség

  Legáltalánosabb definíciója szerint a tehetség egy olyan, a jelenben meglévő jelentős többletképesség vagy többlet-adottság, amely a jövőbeni kiválóság ígéretét hordozza magában. Hogy az […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Tanult tehetetlenség

  Az iskolai teljesítményhelyzethez kapcsolódó önbizalomhiány legtöbbször a gyerek korábbi tapasztalataiból, kudarcaiból ered. Ha egy gyerek tartósan azt tapasztalja, hogy valami nem, vagy nagyon […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Grammatikai működés

  A nyelv grammatikai (nyelvtani) elemei teszik lehetővé számunkra, hogy a világot térbeli, időbeli, ok-okozati, tulajdoni, stb. viszonyok mentén értsük meg és írjuk le. […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Energiadeficit

  Koncentrációra, szellemi aktivitásra fordítható energiáink egy mentálisan fárasztó nap végére legtöbbször elapadnak, csak alvással “tölthetőek vissza”. Az iskolában töltött idő legnagyobb részében a […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Beszédértés

  “Mit nem értesz ezen, kisfiam? Háromszor elmondtam, miért nem figyelsz?”   A hallott szövegek megértése az iskolában kulcsfontosságú képesség. Csakúgy, mint az olvasott […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Munkamemória

  A memóriafunkciók dolgok ideiglenes, vagy hosszú távú tárolását végzik. Amíg a hosszú távú memória sémák (készségek, procedúrák és adatok) tárolását végzi, a munkamemória […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Logikai műveletek

  Gondolkodásról akkor beszélünk, amikor az elme a környezetében lévő (előzetesen észlelt és összerendezett) dolgokkal / dolgokon műveleteket végez. A műveletek “nyersanyagai” lehetnek képek, […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem

  Tízből nyolc felső tagozatos gyerek a következőképpen írja le egy átlagos matek / történelemóráját: “bejön a tanár, és kivetíti a vázlatot / elkezdi […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség

  Az iskolai aktivitások legnagyobb részében a gyerek akkor tud sikeresen működni, ha hosszabb-rövidebb ideig (amíg az adott feladat, tanóra, magyarázat, stb. igényli), képes […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Fókuszált figyelem

  A fókuszált figyelem az idegrendszernek az a tulajdonsága, amellyel az észlelt környezetből kiemeli és középpontban tartja (szorítja) azokat a dolgokat, amikkel/amiken az elme […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Figyelem

  “Ezek a hibák figyelmetlenségből adódnak. / Ami érdekli arra oda tud figyelni, ami nem, arra nem. / Semmi baja a gyerek képességeinek, ha […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Feladattartás

  A feladattartás azt jelenti, hogy valaki képes egy feladatban az elejétől a végéig benne maradni. Nem lép ki belőle spontán, nem bambul bele, […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Vizuális észlelés

  A vizuális észlelés a szemek által érzékelt (látás), és az agyba juttatott nyers idegi jeleket (élek, ívek, szögek, színek) dolgozza fel, alakítja jelentésteli […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Kontrollfunkciók: gátlás-késleltetés

  Az idegrendszer az érzékszervek által összegyűjtött és az észlelőrendszer által alakzatba rendezett, azonosított információt a szervező funkciók segítségével készíti elő a további, magasabb […]

Teljes cikk elolvasása

Fogalomtár: Hallás

  Az idegrendszer az őt körülvevő környezetről az érzékszervek segítségével gyűjt információt. A hallás során a fül összegyűjti, és idegi jellé alakítja a levegő […]

Teljes cikk elolvasása

Látni és érteni a gyerek működését a maga komplexitásában

Szűcs Imre Bonis Bona díjas kiváló tehetséggondozóval, a Fazekas Gimnázium és a Telki Általános Iskola iskolapszichológusával beszélgettünk tehetségazonosításról és tanácsadásról, pályaorientációról és a szülők […]

Teljes cikk elolvasása