Fókuszált figyelem (figyelemkoncentráció)

Az idegrendszernek az a tulajdonsága, amellyel a környezetből kiemeli és fókuszban tartja azokat a dolgokat, amikkel/amiken az elme műveletet végez vagy megtanul. Működése nagyrészt automatikus, nem tanult, az igyekezet minimális mértékben, rövid ideig képes hatni rá. (Nem korrigált - nem korrigálható látásproblémák, pl. kancsalság esetén a teszt eredményei torzítanak, ilyen esetben a gyenge eredményt nem a figyelmi, hanem az érzékszervi fókuszálás nehézsége okozza.)

SÚLYOS FIGYELMI NEHÉZSÉG

Új, vagy zajos helyzetben, feladatban az információfeldolgozás sebessége nagyon lassú és/vagy a gyerek minden igyekezete ellenére sokat hibázik. Célszerű a számonkéréskor többletidőt adni és/vagy a figyelmetlenségből adódó hibákra a gyermek figyelmét segítő, nem kritikus módon felhívni. A tanuláshoz érdemes a gyerek számára zajmentes környezetet biztosítani. A figyelmi nehézség következménye sokszor az átlagosnál gyorsabb és erőteljesebb fáradás, energiadeficit.

FIGYELMI NEHÉZSÉG

Új, vagy zajos helyzetben, feladatban az információfeldolgozás sebessége lassú és/vagy a gyerek minden igyekezete ellenére sokat hibázik. Szükség esetén célszerű a számonkéréskor többletidőt adni és/vagy a figyelmetlenségből adódó hibákra a gyermek figyelmét segítő, nem kritikus módon felhívni. A tanuláshoz érdemes a gyerek számára zajmentes környezetet biztosítani. A figyelmi nehézség következménye sokszor az átlagosnál gyorsabb és erőteljesebb fáradás, energiadeficit.

MEGFELELŐ FIGYELMI MŰKÖDÉS

A figyelemkoncentráció mértéke az életkori átlagos szintnek megfelel, figyelmi nehézség nem áll fenn. A gyerek megfelelően képes a figyelmét fókuszálni. Ha a tanulásban nehézség tapasztalható, annak hátterében nem figyelmi nehézség áll.

MEGFELELŐ FIGYELMI MŰKÖDÉS, GYORS FELDOLGOZÁSI SEBESSÉG

Ha más nehézség nem akadályozza, a gyerek képes egyidejűleg gyorsan, fókuszáltan és pontosan dolgozni.

MEGFELELŐ FIGYELMI MŰKÖDÉS, KIEMELKEDŐ SEBESSÉG

Ha más nehézség nem akadályozza, a gyerek képes egyidejűleg rendkívül gyorsan, fókuszáltan és pontosan dolgozni.

Matematikai-logikai gondolkodás - Logikus gondolkodás

A gyereknek az a képessége, hogy mintázatokat megfigyeljen, szabályokat alkosson és logikus következtetésekre jusson. A dolgokban rejlő összefüggések felismerése és megértése.

GYENGE LOGIKAI GONDOLKODÁS

A megfigyelés, szabályalkotás, következtetés folyamatában jelentős nehézség tapasztalható.

ÁTLAG ALATTI LOGIKAI GONDOLKODÁS

A megfigyelés, szabályalkotás, következtetés folyamatában nehézség tapasztalható, a gyermek nem éri el az életkori átlagos szintet.

ÉLETKORI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ LOGIKAI GONDOLKODÁS

A megfigyelés, szabályalkotás, következtetés folyamatában az életkori átlagnak megfelelő teljesítményt nyújt.

ÁTLAG FELETTI LOGIKAI GONDOLKODÁS

A logikus gondolkodás, az összefüggések felismerése és megértése az életkori átlagos szint felett áll.

KIEMELKEDŐ LOGIKAI GONDOLKODÁS

A gondolkodás kiemelkedően logikus, az összefüggések felismerése és megértése magasan az életkori átlagos szint felett áll. Tehetséggondozása mindenképpen javasolt.

Matematikai-logikai gondolkodás - Matematikai logika

Számok, mennyiségek közötti összefüggések megértése, számolási készség. Nem azonos az iskolában tanult tantárgyi tudással.

GYENGE MATEMATIKAI LOGIKA

A számok, mennyiségek közötti viszonyok felismerése, a számolási készség gyenge.

ÁTLAG ALATTI MATEMATIKAI LOGIKA

A számok, mennyiségek közötti viszonyok felismerése, a számolási készség nem éri el az életkori átlagos szintet.

ÉLETKORI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ MATEMATIKAI LOGIKA

A számok, mennyiségek közötti viszonyok felismerése, a számolási készség az életkori átlagos szintnek megfelelő.

ÁTLAG FELETTI MATEMATIKAI LOGIKA

A számok, mennyiségek közötti viszonyok felismerése, a számolási készség az életkori átlagos szintnél jobb.

KIEMELKEDŐ MATEMATIKAI LOGIKA

A számok, mennyiségek közötti viszonyok felismerése, a számolási készség az magasan életkori átlagos szint felett áll. Tehetséggondozása mindenképpen javasolt.

Verbális-anyanyelvi képességek - Szókincs

A hosszú távú memóriában tárolt szavak életkori szinthez viszonyított mennyisége és pontos jelentésük ismerete. Hallott és olvasott szövegek, instrukciók, szöveges feladatok, tananyag megértését teszi lehetővé.

GYENGE SZÓKINCS

A szókincs az életkorban megszokottnál jóval gyengébb. Szöveg- és feladatértési nehézség valószínűsíthető. A háttérben legtöbbször olvasási-beszédértési nehézség áll.

ÁTLAG ALATTI SZÓKINCS

A szókincs nem éri el az életkori átlagos szintet. Szövegek és feladatok megértése az átlagosnál nehezebb lehet. A háttérben legtöbbször olvasási-beszédértési bizonytalanság áll.

ÉLETKORI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ SZÓKINCS

A szókincs az életkori átlagos szintnek megfelel. Szövegek és feladatok megértését szókincsbeli hiányosság feltételezhetően nem nehezíti.

ÁTLAG FELETTI SZÓKINCS

A szókincs az életkori átlagos szintnél magasabb. Az átlagosnál jobb szókincs lehetővé teszi a szövegek könnyebb megértését, a jó kifejezőkészséget és a fogalmazás választékosságát.

KIEMELKEDŐ SZÓKINCS

A szókincs az életkori átlagos szintnél kiemelkedően magasabb. A kiemelkedő szókincs lehetővé teszi a nehezebb szövegek pontos megértését, valamint a különösen választékos kifejezést. Tehetséggondozása mindenképpen javasolt.

Verbális-anyanyelvi képességek - Fogalomalkotási készség

Anyanyelvi absztrakciós készség: az a képességünk, hogy dolgokat elvont kategóriákba soroljunk, elvont fogalmakban gondolkozzunk, fogalmazzunk. Hallott és olvasott szövegek, instrukciók, szöveges feladatok, tananyag megértését teszi lehetővé.

GYENGE FOGALOMALKOTÁSI KÉSZSÉG

A fogalomalkotási készség az életkorban megszokottnál jóval gyengébb. A gyenge fogalmi gondolkodás feladatok, szövegek, tananyag megértését jelentősen nehezíti. A háttérben legtöbbször olvasási-beszédértési nehézség áll.

ÁTLAG ALATTI FOGALOMALKOTÁSI KÉSZSÉG

A fogalomalkotási készség nem éri el az életkori átlagos szintet. A feladatok, szövegek, tananyag megértése az átlagosnál nehezebb lehet. A háttérben legtöbbször olvasási-beszédértési bizonytalanság áll.

ÉLETKORI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ FOGALOMALKOTÁSI KÉSZSÉG

A fogalomalkotási készség az életkori átlagos szintnek megfelel. Szövegek és feladatok megértését fogalomalkotásbeli hiányosság feltételezhetően nem nehezíti.

ÁTLAG FELETTI FOGALOMALKOTÁSI KÉSZSÉG

A fogalomalkotási készség az életkori átlagos szintnél magasabb. Az átlagosnál jobb fogalomalkotás lehetővé teszi a feladatok, szövegek, tananyag könnyebb megértését, a jó kifejezőkészséget és a fogalmazás választékosságát.

KIEMELKEDŐ FOGALOMALKOTÁSI KÉSZSÉG

A fogalomalkotási készség az életkori átlagos szintet jelentősen meghaladja. A kiemelkedő fogalomalkotás lehetővé teszi a feladatok, szövegek, tananyag pontos megértését, a különösen választékos kifejezést. Tehetséggondozása mindenképpen javasolt.

Természettudományos érdeklődés

Az iskolai tananyagtól független, de a természetből, különböző ismeretterjesztő anyagokból hozzáférhető természettudományos ismeretek meglétét méri a feladat. Ha ezek átlagos felettiek, az legtöbbször átlagos feletti természettudományos érdeklődést jelez.

ÉLETKORI ÁTLAGNAK MEGFELELŐ

Természettudományos érdeklődés az életkori szintet nem meghaladó.

ÁTLAG FELETTI

A természettudományos érdeklődés az életkori szint feletti, természettudományos tehetséggondozása megfontolandó.

KIEMELKEDŐ

A természettudományos érdeklődés magasan az életkori szint feletti, természettudományos tehetséggondozása mindenképpen javasolt.

Kreativitás

Eredeti látásmód, ötletes gondolkodás, a megszokott, begyakorolt megoldási rutintól való eltérés képessége. A jelenlegi merev, tananyagközpontú oktatási rendszerben az iskolai beválást érdemben nem befolyásolja.

NEM KIEMELKEDŐ

Az életkori átlagos szintet nem haladja meg.

ÁTLAG FELETTI

Eredeti, ötletes látásmód.

KIEMELKEDŐ

Kiemelkedően eredeti, ötletes látásmód. Tehetséggondozása mindenképpen javasolt.