A felmérés célja

 • 4-8 osztályos gyerekek tanulási képességeinek felmérése csoportos helyzetben
 • a felmérés nem tantárgyi tudást, hanem annak elsajátításához szükséges alapképességeket vizsgál
 • a felmérés megmutatja, ha az adott képességterületen a gyerek fejlettsége, képességei megfelelnek az életkori szintnek, de jelzi a lemaradást és a többletképességet (tehetség) is.
 • az eredmények fontosak lehetnek a szülőnek, hogy rálásson a gyerek teljesítménye mögötti fejlődésre, képességekre
 • fontosak lehetnek az iskola számára, hogy a gyerekek terhelésében, csoportbontásban, fejlesztésben, tehetséggondozásban a gyerek tantárgyi teljesítménye mellett figyelembe vegye

A felmérés tartalma

 • a felmérés a képességek négy nagy területét hat sztenderd tesztfeladat segítségével vizsgálja
 • a gyerekek eredményeit a sztenderdek alapján életkori normához viszonyítjuk

A vizsgált területek:

 •  fókuszált figyelem (figyelemkoncentráció) – a teszt azt vizsgálja, hogy a gyerek megfelelően tud-e koncentrálni, képes-e megfelelő minőségben, kevés hibával, az életkorának megfelelő tempóban dolgozni. A megfelelő figyelmi teljesítmény mellett kimutatható vele enyhe és súlyos fokú figyelemkoncentrációs nehézség, de megmutatja azt is, ha valaki kiemelkedően gyors mentális feldolgozási sebességgel rendelkezik.
 • logikai-matematikai képességek – a feladatok a gyerekek logikai gondolkodását és mennyiségi gondolkodását vizsgálják. A tesztek jelzik a matematikai-logikai többletképességet, tehetséget.
 • verbális-anyanyelvi képességek – a feladatok a gyerekek szókincsét és fogalmi gondolkodását mérik. Megmutatják, ha egy gyereknek problémája van/lesz új, ismeretlen szövegek megértésével, vagy szövegek megfogalmazásával. Emellett jelzik az anyanyelvi területen meglévő többletképességet, tehetséget.
 • kreativitás – a teszt az eredeti, ötletes látásmódot, a sablonoktól független gondolkodás képességét vizsgálja. A feladat megmutatja, ha a gyerekben kreatív többletképesség, tehetség rejlik.
 • a negyedik osztályos gyerekeknél az átlag fölötti természettudományos érdeklődés mérését szolgáló feladat is szerepel a tesztek között, ez nem képességet, sokkal inkább a természettudományok iránti nyitottságot mutat. Jelenleg ez a teszt csak negyedik osztályos gyerekek felmérésére alkalmas.

A felmérés menete

 • a felmérést legalább 50 gyerek egyidejű felmérésére történő, írásban az iskola felé jelzett szülői igény esetén a szolgáltatótól az iskola rendeli meg. Kapcsolat: info(kukac)nagykep(pont)hu
 • a fentiektől eltérő tartalmú vagy életkori fókuszú csoportos felmérést az iskolával történő előzetes szakmai egyeztetést, megállapodást követően tudunk vállalni
 • a felmérés helyszínét az iskola biztosítja
 • a felmérés csoportosan zajlik, időtartama kb. 120 perc
 • eszközigénye grafitceruza és radír
 • fontos, hogy a felméréskor a gyermek oktatási azonosítója, vagy az azt tartalmazó igazolványa nála legyen
 • a tesztek felvétele pszichológus végzettséghez kötött, azokat a felvételükre kiképzett szakember veszi fel
 • a tesztfelvételt követően a teszteket képzett pszichológus szakember értékeli ki
 • az eredményeket az iskola (megrendelő) táblázatba rendezve kapja meg, az adatok megfelelő kezeléséről tájékoztatást kap
 • az eredményeket a szülő a gyerek oktatási azonosítójával online felületen tekintheti meg, az eredmények értelmezése ugyanezen az online felületen elérhető a szülő számára

A felmérés díja

A felmérés díja gyermekenként 2000 Ft, amelyet a szülő az iskolához juttat el a felmérést megelőzően.

Fontos információ

 • a felmérést megismételni az utolsó felméréstől számított 18 hónap elteltével lehet: a képességekben érdemi változás ennél rövidebb idő alatt még intenzív fejlesztés esetén sem történik, a tanulási hatás (a gyerek emlékszik a feladatokra) viszont jelentősen torzítja az eredményeket
 • a csoportos képességfelmérés fontos képességterületeket mér, fontos támpontokat ad, de a gyerekről teljes, részletes képességprofilt nem rajzol, problémák oki hátterének részletes feltárására nem alkalmas, egyénre szabott tanácsadást nem tartalmaz, ehhez szíveskedjenek a Nagy Kép – Komplex Képességdiagnosztika és Tanácsadás egyéni szolgáltatását igénybe venni.
 • további részletekért és szakmai egyeztetésért telefonszám megadásával az info(kukac)nagykep.hu címre legyenek szívesek üzenetet küldeni

Eredmények lekérdezése