Mi a Nagy Kép?

A Nagy Kép egy tudományos alapokon nyugvó, széles spektrumú, komplex, rendszerszemléletű vizsgálati és tanácsadási eljárás. A célja, hogy a gyermek képességeiről és pszichológiai jellemzőiről mintegy 50 különböző helyzetben és feladatban készített “nagyfelbontású pillanatfelvétel” segítségével a gyerek pillanatnyi, vagy jövőbeni iskolai működését érthető, rendszerezett formában, összefüggéseiben mutassa meg a szülőnek.

Mire jó a Nagy Kép?

A vizsgálat és tanácsadás révén a szülő pontosabb, objektívebb, összetettebb képet kap gyermekéről. Visszajelzést kap gyermeke fejlődéséről, képességeiről, fontos tulajdonságairól. Segítséget kap a gyerekével kapcsolatos fontos kérdések megválaszolásában, fontos döntések (fejlesztés, terhelés, iskolakezdés, iskolaválasztás, iskolai beválás, iskolaváltás, stb.) meghozatalában.

 

A felmérés pontosan megmutatja az iskolában megjelenő, viselkedéshez, vagy tanuláshoz kapcsolódó, valamint a motivációhiány mögött rejlő elakadások hátterét, tájékoztatja a szülőt a lehetséges korrekciós, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatosan.
 
A módszer alkalmas 6-8 éves korban későbbi tanulási és viselkedési nehézségek előrejelzésére: az óvoda, a szülő által nem észlelt, “kívülről” nem látható, első-második osztályban még sok esetben rejtve maradó fejlődési elakadások azonosíthatóak és korrigálhatóak mielőtt a fokozódó iskolai terhelés során frusztrációt, nehézséget, önbizalom- és motivációhiányt okoznának.
 

Megmutatja a gyerek esetleges többletképességeit, azoknak mértékét, szükség esetén javaslatot tesz a többletképességhez kapcsolódó teendőkkel kapcsolatosan.
 

Pontosan milyen képességeket, tulajdonságokat tesz láthatóvá a vizsgálat?

A felmérés elsősorban a sikeres, frusztrációmentes iskolai működés szempontjából fontos tulajdonságokat, képességeket vizsgálja. A vizsgálati eszközök gyermek életkorának, osztályfokának megfelelően kerülnek kiválasztásra. Az iskolai működés különböző területein való beválás bejóslásához a következő tulajdonságokról és képességekről készül pillanatfelvétel:

 

feladattudat – feladattartásvizuális észlelőrendszer érettsége, pontosságabeszédészlelés pontossága – írás és olvasás technikai kivitelezése (illetve ennek prognózisa) – figyelmi működés sajátosságaiinstrukciók, hallott szövegek megértésének pontossága – memóriafunkciók működése – tanulási hatékonyság – energiagazdálkodás: fáradás, terhelhetőség – viselkedési kontroll működése – mentális tempó – absztrakciós készség – szenzomotoros koordináció – finom-és grafomotoros fejlettség – szerialitás fejlettsége – megfigyelőkészség pontossága – logikus gondolkodás, következtetés – számolás, matematikai gondolkodás – flexibilitásnyelvi kifejezés minősége – kommunikációs készség – megfelelési igényteljesítményigény – önbizalom – érdeklődés – feladathoz való hozzáállás, kitartás – siker és kudarc kezelése – érzelmi-indulati sajátosságok – társas készségek – decentrálás képessége – monotóniatűrés

Milyen eszközöket használnak a felmérés során?

A felmérés eszközei – tesztek, feladatok, helyzetek – precíz, sztenderd “célszerszámok”: kifejezetten az (elsősorban NAT-os) iskolai beválás pontos bejóslására, a tanulási, motivációs és viselkedési elakadások hátterének feltárására, valamint az iskolai működés során megjelenő többletképességek, tehetség azonosítására lettek kifejlesztve. Az eszközöket sokéves fejlesztő munkával több ezer gyereken “mértük be”, hogy pontosan, életkorhoz és osztályfokhoz mérhető legyen minden mérhető képességterület szintje, ezáltal érehetővé váljon, hogy az iskolában mit miért csinál a gyerek könnyedén, vagy éppen mi miért okoz számára nehézséget.

Milyen korú gyerek felmérésére alkalmas az eljárás?

A módszer 6-17 éves korig alkalmas gyerekek komplex képességfelmérésére. 5 és 6 éves kor között a felmérés rövidített, preventív célú változatát (Előkép) javasoljuk, ennek leírása ide kattintva megtekinthető.

Miben különbözik a vizsgálat és tanácsadás a jelenleg elérhető felmérésektől?

 • A tanácsadó felkészültségében
  A szülő biztos lehet benne, hogy gyermekét megfelelő diagnosztikai és tanácsadási tapasztalattal, megfelelő irányú szakképzettséggel rendelkező szakember méri fel. Az állami ellátórendszerben és különböző fejlesztő- és játszóházakban felmérést végző személyek képzettsége, diagnosztikai és tanácsadási tapasztalata kiszámíthatatlan, nehezen leellenőrizhető – a valóban hatékony és tapasztalt tanácsadótól a tesztek felvételére jogosult, de az eredményeket értelmezni és használható tanácsot adni nem tudó szakemberen át az egynapos betanításon átesett sarlatánig bárkibe belefuthat a szülő.
 • Független, gyerek-központú szakmai működés
  A tanácsadót nem befolyásolják felülről érkező, az állam, vagy az ellátórendszer érdekeit szolgáló utasítások. A mérések pontosságát nem akadályozzák elavult, X intézményben Y éve használt, de az iskolai beválás, elakadások jelzésére nem, vagy csak korlátozottan alkalmas vizsgálati protokollok, mérőeszközök, sztenderdek.
 • A folyamat személyességében
  A teljes tanácsadást és felmérést egy szakember végzi, nincs futószalag, nincs elveszett információ, nincsenek “összetákolt” szakvélemények.
 • Alaposságában, egészleges szemléletében
  A gyerek alapos felmérése nélkül “bemondásra” adott tanácsok legtöbbször használhatatlanok, a rövidebb (pl. 1 órás) vizsgálatok csak szűk területre fókuszálnak, nem adnak koherens, “nagy” képet. A Nagy Kép módszer a képességek, tulajdonságok, valamint a gyereket körülvevő családi és intézményi hatások összefüggéseit, egymásra hatását vizsgálja és teszi láthatóvá. Nem esik abba a hibába, hogy csak azt látja, amit keres, és csak azt keresi, amit meg akar találni.
 • Edukatív természetében, érthető nyelvezetében
  A vizsgálat és tanácsadás elsődleges célja, hogy a szülő pontosabban értse gyermeke működését. Ehhez érthetően el kell tudni magyarázni a szülő számára a vizsgálat részeit, egészét, és az eredményeket. A cél, hogy a “nagy kép” a szülő fejében is összeálljon. Szakzsargonnal teleszórt hivatalos szakvéleményeknek ez nem céljuk, erre nem alkalmasak.
 • Kettős fókuszában
  A gyereket életkori normákhoz és önmagához egyaránt viszonyítja: megmutatja a gyerek kortársaihoz és önmagához képest meglévő erősségeit és gyengéit is.
 • Az információk súlyozásában
  A gyermek fejlődése, jól-léte szempontjából legfontosabb elemek a tanácsadás során kiemelődnek, hangsúlyozódnak, hogy a szülő “lássa a fáktól az erdőt”.
 • Érdekmentes objektivitásában, őszinteségében
  A tanácsadó egyetlen célt tart szem előtt: a gyerek jól-létét, megfelelő fejlődését. A tanácsadó ennek érdekében kiemelhet dolgokat, de nem célja, szándéka, vagy érdeke, hogy eladjon bármit: fejlesztést, tanfolyamot, stb. a szülőnek. Elhallgatni sem hallgathat el semmit pusztán azért, hogy a szülőt kímélje, vagy a konfliktust kerülje.

Mire nem jó a Nagy Kép?

 • Nem “hivatalos”
  Ajánlásai, javaslatai az óvodára, iskolára nézve nem kötelezőek.
 • Nem ad, és nem ír felül “hivatalos” diagnózist
  Az állami ellátórendszerben nem jogosít fel fejlesztésre, plusz óraszámra. Ha szakértői bizottság meglévő szakvéleményétől szakmailag eltérő álláspontot fogalmaz is meg, ezt az állami rendszerben működő intézmények figyelembe vehetik, de nem kötelességük elfogadni. Nem címkéz meg diagnózisokkal gyerekeket, így ilyen címkék miatt az állami rendszerben diszkrimináció sem érheti őket.
 • Nem “papírgyár”
  A szolgáltatás lényege a gyerek pszichológiai / információfeldolgozási működésének / képességeinek / elakadásának megismerése, és a szülővel történő megismertetése. Az eredmények megbeszélésekor rendszerezetten a szülő rendelkezésére bocsájtunk minden információt, ami segíti gyermeke megértését. Sem a rövid, sem a részletes vizsgálati összefoglaló nem helyettesíti ezt a megértést, ezeket kifejezetten harmadik fél (iskola, pedagógus, szakintézmény, szakorvos, stb.) tájékoztatása céljából készítjük el a szülő kérésére.