Fogalomtár: Vizuális észlelés

Daniel Britton

 
A vizuális észlelés a szemek által érzékelt (látás), és az agyba juttatott nyers idegi jeleket (élek, ívek, szögek, színek) dolgozza fel, alakítja jelentésteli egésszé. A vizuális észlelés során a következő események* történnek:
 
– egészleges, többszintű alakzatészlelés
– figura-háttér elkülönítés (alakzatok háttértől való elkülönítése)
– mintázatok, alakzatok azonosságának, különbözőségének észlelése
– rész-egész viszony észlelése
– irányészlelés (jobb-bal és fent-lent irányok észlelése)
szeriális észlelés (sorrendiség észlelése)
– relatív téri helyzet észlelése (vizuális egységek egymáshoz képesti viszonya)
 
A vizuális észlelés bizonytalanságai, zavarai az iskolai működésben leginkább az olvasástanulás (és a későbbiekben az olvasás) bizonytalanságát, nehézségét okozhatják. A vizuális észlelőrendszer érése nagyrészt spontán folyamat, optimális esetben 5 és 7 éves kor között megtörténik. Az éretlen, vagy bizonytalan vizuális észlelőrendszerrel iskolába lépő gyerekek nagyobb valószínűséggel akadnak el majd az írás-olvasásban.
 
Fontos! Az enyhébb feldolgozási bizonytalanságok a gyerek hangos olvasásakor legtöbbször rejtve maradnak, az agy képes rövidebb ideig, nagy energia mozgósításával kompenzálni őket. Akkor lehetünk biztosak benne, hogy nincs a gyerek olvasása körül feldolgozási bizonytalanság / nehézség, ha könnyedén, értően, magától olvas sok, megfelelő színvonalú (nem képeskönyv, nem képregény, nem focialbum, nem ropinaplója!) szöveget.
 
A könnyed, értő olvasás azonban korántsem kizárólag a vizuális észlelésen múlik. Az akadálymentes, belsőleg motivált olvasáshoz az információfeldolgozás mindhárom nagy alrendszerének (érzékszervi-észlelési, szervező-szabályozó, és értelmi-műveleti) mintegy 8-9 részterületének összehangolt, akadálymentes működése szükséges.
 
A könnyed, belső motivált olvasás hiánya az anyanyelvi kompetenciák (szókincs, szövegértés, kifejezőkészség, stb.) relatív lemaradását okozza. Mivel a gimnáziumi felvételik pont ezeket a kompetenciákat mérik, a gyerek továbbtanulása, későbbi szövegértése (PISA!) tekintetében kulcsfontosságú, hogy harmadik-negyedik osztályra a gyerek könnyedén, magától, lehetőleg sokat olvasson.
 
A vizuális észlelési / olvasási bizonytalanságok 5 és 11 éves kor között fejleszthetőek. A majdani olvasási nehézségek 5-6 éves korban komplex képesség- és részképességdiagnosztikával pontosan előjelezhetőek, preventíven, az esetek egy részében még a nehézségek kialakulása előtt korrigálhatóak.
 
 
*A felsorolás a vizuális észlelés iskolai működésben releváns területeire vonatkozik
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
Kép: Daniel Britton