Fogalomtár: Fókuszált figyelem

Focus_by_Pyr0_de

 
A fókuszált figyelem az idegrendszernek az a tulajdonsága, amellyel az észlelt környezetből kiemeli és középpontban tartja (szorítja) azokat a dolgokat, amikkel/amiken az elme az adott pillanatban foglalkozik, műveletet végez vagy megtanul. Tulajdonképpen a figyelem az a mentális funkció, amely a minket körülvevő érzékelt, észlelt világot szétválasztja jelre (amivel dolgom van) és zajra (minden más). Működése nagyrészt automatikus, nem tanult, az igyekezet minimális mértékben, rövid ideig, jelentős energia mozgósítása árán képes hatni rá.
 
Hogy egy aktivitás mennyi fókuszált figyelmet igényel, két dolgon múlik: minél inkább rutinból (memóriából lefuttatott cselekvési séma) végzünk egy aktivitást, annál kevesebb fókuszált figyelmet igényel. Minél kevésbé van rutinunk, sémánk az aktivitásra, az annál több fókuszált figyelmet igényel. A másik tényező a zaj: a dolog, amire figyelnünk kell, mennyire különül el a környezetében látható / hallható többi dologtól. Minél kevésbé, azaz minél zajosabb egy helyzet, feladat, vagy környezet, a sikeres működés annál több fókuszált figyelmet igényel.
 
Erőteljes, érdekes, új, a környezetből jelentősen kiemelkedő ingerek a figyelmet automatikusan magukra vonzzák, és képesek tartósan magukon tartani. Kevésbé erőteljes, kevésbé érdekes, vagy már ismert dolgokra a fókuszt szükség esetén akaratlagosan helyezzük, és tartjuk rajta, ez az automatikusan létrejövő figyelemhez képest mindenképpen energiaigényesebb. Hasonlóképpen, magas zajszint mellett “jobban” kell figyelnünk, ez is több energiát emészt fel.
 
A fókuszált figyelem nehézsége vagy zavara esetén új, vagy zajos helyzetben, feladatban az információfeldolgozás sebessége lassú és/vagy a gyerek minden igyekezete ellenére sokat hibázik. Tipikus figyelemkoncentráció hiányához kapcsolódó hibák például a következők:
 
– kihagy feladatokat, feladatok egy részét “átugorja” anélkül, hogy észrevenné
– a lap másik oldalán lévő feladatokat nem veszi észre
– “feledékeny”, “trehány”: dolgokat “elfelejt” megcsinálni, elhagyja a dolgait
– hibásan másol át szöveget, vagy félig megoldott matekfeladat meglévő eredményeit
– előjelet ront, nem veszi észre a szöveges feladatban a “nem” szócskát
– írásban ékezetet teljesen lehagy, t-t nem húz át, nagy kezdőbetűt, mondat végi írásjelet elhagy
 
A figyelmi nehézség következménye még sokszor a hullámzó, kiegyensúlyozatlan teljesítmény, a lassú tempó (a pontos munka ára!) és az átlagosnál gyorsabb, erőteljesebb fáradás is. Lassú tempójú, hullámzó teljesítményű, igyekezete ellenére sokat hibázó, vagy gyorsan fáradó gyereknél mindenképpen fontos tudni, hogy áll-e figyelemkoncentrációs nehézség a problémák hátterében.
 
A fókuszált figyelem működésének minősége, a “mentális szorítás” ereje nagyrészt genetikai meghatározottságú, gyerekkorban erős pozitív összefüggést mutat az életkorral (iskolakezdés!). A fókuszált figyelem elakadását (súlyosságtól, és többi, releváns képesség szintjétől függően) a gyerekek egy része bizonyos terhelési szintig képes kompenzálni. Bár a piac hemzseg a különböző csodaterápiáktól, mai (tudományos, bizonyítékon alapuló) tudásunk szerint a fókuszált figyelem képessége fejlesztéssel jelentősen nem változtatható. Az erős figyelmet igénylő helyzetek egy része lokálisan kigyakorolható, ettől az adott helyzetben csökken az igényelt koncentráció szintje, lokálisan javul a teljesítmény. De ez a lokális javulás nem tud átmenni (transzferhatás) globális javulásba: a következő, ismeretlen, nem kigyakorolt figyelmi helyzetben újra megjelennek a koncentrációs hibák / lassúság.
 
Súlyos, kontrollálatlan hipermotilitással, viselkedési zavarral együtt megjelenő figyelemzavarra (ADHD) a gyerekek / felnőttek egy részénél gyógyszeres kezelést alkalmaznak. Az ADHD gyógyszerek a túlmozgásos, viselkedészavaros tünetek enyhítése mellett sokszor a koncentrációt is erősítik / lehetővé teszik.
 
Már meglévő, diagnosztizált fókuszált figyelmi nehézségből adódó elakadás esetén fontos kérdés, hogy a nehézség súlyosságától és az iskolai elakadás természetétől függően a gyerek iskolai / pedagógiai környezetét, terhelését, számonkérését hogyan tudjuk úgy alakítani, hogy a gyerek akaratától / igyekezetétől nagyrészt független tulajdonsága miatt ne érje folyamatos frusztráció. Ez a pedagógus tájékoztatásával, megfelelő, célzott differenciálással, segítséggel a pedagógus nyitottsága esetén sok esetben elérhető.
 
A fókuszált figyelem minősége, a mentális fókusz ereje (a terelhetőséggel ellentétben) egy gyereken kívülről egyáltalán nem látszik (!). Vizsgálata pontos, sztenderdizált (a figyelem minőségének életkori sajátosságait számszerűsítő) tesztfeladat segítségével történik.
 
 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
 
Kapcsolódó:

Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség

Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem

Fogalomtár: Feladattartás

Fogalomtár: Energiadeficit