Szerző: Szűcs Imre Lóránt

Fogalomtár: Grammatikai működés

grammar

 
A nyelv grammatikai (nyelvtani) elemei teszik lehetővé számunkra, hogy a világot térbeli, időbeli, ok-okozati, tulajdoni, stb. viszonyok mentén értsük meg és írjuk le. Az ép grammatikai működés fontos szerepet játszik hallott és olvasott szövegek megértésében, valamint az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség kialakulásában. Egy gyerek grammatikai működését egészen kis kortól a környezetétől hallott beszéd formálja. Ahogy kisgyerekként újabb szavakat, fogalmakat is megtanul, a szavak, dolgok, személyek közötti viszonyok jelölését is elsajátítja, toldalékokat, nyelvtani szerkezeteket kezd el használni.
 
A bizonytalan, kialakulatlan, vagy valamilyen okból sérült grammatikai működésű gyerekek nehezebben értik meg az összetettebb hallott és olvasott szövegeket, legyen az egy hallott instrukció, egy feladat szövege, vagy egy összefüggő történet. Nehezebben fogalmaznak meg összetettebb térbeli, időbeli, stb. viszonylatokat leíró mondatokat.
 
A grammatikai működés bizonytalansága sok esetben tetten érhető a gyerekek spontán beszédében. A diszgrammatizmusok jelentkezhetnek visszatérő – következetes és diverz – mintázat nélküli módon. 6 éves kor felett leggyakrabban a következő grammatikai tévesztések, vagy beszédbeli sajátosságok figyelhetőek meg grammatikai működés terén bizonytalan gyerekeknél:
 
– a-az tévesztés pl: “a ebéd”
– mély – magas hangrendű ragok tévesztése, pl: “maradnák”
– ragok inadekvát használata: pl: “játszasz”
– kötőhangok elhagyása, vagy inadekvát kitétele: pl: “lót, pénzet, védnek”
– ragok elhagyása, vagy inadekvát kitétele: pl: “futik”, “vereked”
– feltételes mód használata és/vagy megértése hiányzik, vagy esetleges
– összetettebb mondatok nyelvtani szerkezetének összerakása nehézkes
– hosszú, bővített mondatot szinte kizárólag felsorolással alkotnak (pl: és akkor, és akkor…)
– történeteket túlegyszerűsítve adják vissza
– feladatok szövegét félreértik

 

A grammatikai működésben megjelenő bizonytalanság az iskolai aktivitások során megértési, megfogalmazási elakadásokat okozhat, az anyanyelvi kompetenciák fejlődését hátráltatja. Különösen nem javasolt bizonytalan grammatikai működésű gyereket jelentős idegen nyelvi ingernek (két tanítási nyelvű, idegen nyelvű óvoda, iskola, egyik szülő csak idegen nyelven beszél hozzá, stb.) kitenni. A tapasztalatok szerint az ilyen gyerekek anyanyelvi fejlődésének későbbi elakadása mélyebb, nehezebben, vagy nem korrigálható lesz.
 
A grammatikai működés bizonytalanságának, gyengeségének megjelenését jelenlegi ismereteink szerint a következő hatások befolyásolhatják:
 
– genetikai hatások (pl: SLI specifikus nyelvi zavar esetén)
– megkésett beszédindulás
– korai, nem-korrigált halláscsökkenés
– korai, intenzív idegen nyelvi hatás
– grammatikai tekintetben ingerszegény családi környezet
 

Komplex képességdiagnosztikával, részképességvizsgálattal a grammatikai működés elakadásai azonosíthatóak, a gyerekek egy részénél megfelelő fejlesztéssel a nehézség mértéke eredményesen csökkenthető.

 
Szerző: Szűcs Imre Lóránt
 
 
 
 
További szócikkek:
Fogalomtár: Hallás (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Vizuális észlelés (érzékelés-észlelés)
Fogalomtár: Gátlás-késleltetés (szervező funkciók)
Fogalomtár: Feladattartás
Fogalomtár: Figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Fókuszált egycsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Megtartott figyelem, terelhetőség – (szervező funkciók)
Fogalomtár: Koordinált többcsatornás figyelem (szervező funkciók)
Fogalomtár: Logikai műveletek (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Munkamemória (gondolkodás – tárolás)
Fogalomtár: Beszédértés
Fogalomtár: Energiadeficit